DÜŞEYARA ( VLOOKUP ) işlevi

Düşeyara işlevi muhtemelen excel in en sevilen fonksiyonlarından biri.
Düşeyara fonksiyonu bir değeri, bir veri setinin ilk kolonunda arayıp başka bir kolonun değerini döndürür. Elimizde bir değer var ve o değere ait diğer bilgiler başka bir tabloda ise kullanılır.

Düşeyara nın sözdizimi şöyledir :

=DÜŞEYARA(aranan_değer;tablo_dizisi;sütun_indis_sayısı;[aralık_bak])

ingilizce excelde;

=VLOOKUP(value_search,table_array,no_index_col,range_lookup))

 

Burada ;

  • aranan_değer          : Tabloda arayıp diğer bilgilerini getirmek istediğimiz değer.
  • tablo_dizisi                : Arama yapacağımız ve bilgi çekeceğimiz tablo. İlk sütun arama yapacağımız sütun olmalı. Ayrıca veri çekeceğimiz sütun da bu aralıkta olmalı
  • sütun_indis_sayısı   : Getirmek istediğimiz verinin tablo_dizisi olarak seçtiğimiz alandaki sütun numarası.
  • [aralık_bak]               : DOĞRU ( TRUE veya 1) seçilirse aranan değer tablo dizisindeki  iki kayıt arasında ise ilk kaydın karşısındaki değeri getirir. Barem tablosundan veri getirmek için kullanılabilir .YANLIŞ (FALSE veya 0)  seçilirse alan aralıkta bulunma değil birebir eşleşme bekleniyordur.  Bu opsiyonun  DOĞRU ( TRUE veya 1) şeklinde kullanımı yok gibidir. Genelde bu kulanım yanlış anlaşılmaktadır

Continue reading “DÜŞEYARA ( VLOOKUP ) işlevi”