Metin Kutusuna Girişi Sınırlama-1

Excel-Userform

[Örnek dosyayı indirmek için sayfanın en altına bakın]
 

Excel userform da metin kutularının (textbox) kullanım amacına göre girilmesi istenen veri için çeşitli şartları sağlaması beklenebilir. Mesela isim girilsin diye oluşturulmuş bir metin alanına rakam girilmemesi beklenir, ya da bir ürünün adetinin girileceği alana harf girilmemesi beklenir. Bunun yanında girilen metnin uzunluğunun da belli bir değerin üstünde olmaması ya da belli bir uzunluktan az veya çok olmaması istenebilir.E-posta veya telefon numarasında olduğu gibi belli bir motifte giriş yapılması da beklenebilir. Fakat işler beklentilerle yürümez. Kullanıcı ne kadar dikkatli de olsa zaman zaman hatalar vukuu bulabilir. Şahsen ben prosedür gereği doldurmam gerektiğinde, e-posta alanlarını kafadan atmaya meyilliyim. Ama karşı taraf için alanların doğruluğu hayati önem taşıyabilir. Eğer verilrle sayısal işlem de yapılacak ise özellikle giriş hatası istenmez. Bu sebeplerle girişlerin doğru olması için dua etmek yerine, veya her tarafa uyarı yazıları koymak yerine, girişlerin teknik anlamda doğru olduğunu siz garanti etmelisiniz.

Başlayalım;
Continue reading “Metin Kutusuna Girişi Sınırlama-1”

Visual Basic Projesine Erişimi Aktif Hale Getirme

VBA projesinin kod sayfalarının ismini değiştirmek ya da VBA editörü üzerinde manipülasyon yapmak, sayfaların kod isimlerini değiştirmek veya kodu değiştiren kod yazmak vs için kodlama yapmadan önce visual basi projesine erişimi aktif hale getirmeniz gerekir.

Normal şartlarda bu seçenek deaktiftir ve öyle de olmalıdır. Aktif hale getirmek için:

Araçlar-->Makro-->Güvenlik

.
Continue reading “Visual Basic Projesine Erişimi Aktif Hale Getirme”

Hücre değeri rasyonel sayı mı, reel sayı mı, metin mi ..?

VBA kullanarak excel çalışma kitabı üzerindeki değerlerle bolca hesap yapıyorsanız boş hücrelerden ve metin olarak saklanan sayılardan sıkıntı duymuşsunuzdur. Hata yapmamayı garanti ederek hücre değerleri ile işlem yapmak zordur. Aşağıda, dikkatine güvenmeyenler için hesaplamalarda kısaltma sağlayan üç fonksiyon var.

Bu fonksiyonlar boş hücreleri sayı olarak kabul etmez, fakat metin olarak saklanmış olsa bile işlem yapılabilecek her değeri sayı olarak alırlar

 

 

 

 

 

Sayfa İsmi, Referans ismi ve VBA ile kod isminin değiştirilmesi


Sayfa ismi, Excel’de çalışma sayfasında worksheet sekmelerinde gördüğünüz isimdir, Referans ismi ise VBE editöründen erişilebilen ve prosedürlerde sayfaya referans vermek için kullanılabilen isimdir.Yeni bir sayfa yarattığınızda sayfanın ismi gibi referans ismi de otomatik olarak excel tarafından verilir.Sayfa adı değiştirilse de referans adı aynı kalır. Sayfa isminde boşluk bulunabilir, türkçe karakter kullanılabilir fakat referans isminde türkçeye has karakterler ve boşluk ve sair karakterler bulunamaz.

 

Sayfa sekmeleri çubuğunda “Sayfa İsimleri”

 

VB Editöründe Properties penceresi.

Continue reading “Sayfa İsmi, Referans ismi ve VBA ile kod isminin değiştirilmesi”

Metni diziye dönüştürme: Split fonksiyonu yerine

Split fonksiyonu verilen bir stringi, verilen bir karakterlerin bulunduğu noktalardan böler ve geriye bir dizi döndürür.
Dizi 0. elemandan başlar. Bunun yerine sırf iş olsun diye diziyi 1. eleman ilk eleman olmak üzere yaratan bir sınıf (class) yazalım. Sonra da kullanalım. Bir dahaki yazıda aynı şeyin sınıf yazmadan, sadece bir fonksiyon ile yapılabileceğini göstereceğim

Sınıf:

 

Ve nasıl kullanılacağı;
(Sınıfın ismi DiziParametre)