DÜŞEYARA işlevi ile baremden veri çekme – aralık_bak opsiyonu örnek-

DÜŞEYARA işlevinin aralık_bak (range_lookup) özelliği  neredeyse hiç kullanılmaz. Bu parametre genelde YANLIŞ ( FALSE veya 0) seçilir.

Bu parametre YANLIŞ (FALSE veya 0) seçildiğinde arama yapılan veri setinde birebir eşleşme arar. DOĞRU (TRUE veya 1) seçildiğinde ise yaklaşık bir eşleşme arar.

Peki bu yaklaşık eşleşmeden kasıt nedir?

Öncelikle arama yapılacak veri setinin sıralanmış olması gerektiğini belirtelim.

Yaklaşık eşleşme özelliği kullanıldığında , aralık_bak parametresi DOĞRU (TRUE veya 1) seçildiğinde, DÜŞEYARA fonksiyonu aranan değeri veri setinde yukarıdan aşağıya doğru aramaya başlar. Eğer tam değeri bulamazsa alfabetik olrak ya da nümerik olarak arasında bulunduğu iki değerden küçük olanı seçer.

Bu tam da bir barem olarak kullanılacak bir özelliktir.

Şöyle bir barem örneği inceleyelim;

düşeyara aralık_bak özelliği için örnek barem tablosu

0 ‘ dan başlayıp 80 ve daha yukarısı için alınan puanlar için bir başarı skalası belirlenmiş. Bu tablo daha anlaşılır olarak şöyle de olabilirdi;

düşeyara aralık_bak özelliği için örnek barem tablosu

Üst sınırı belirten ikinci kolonun DÜŞEYARA aralık_bak opsiyonunda işlevi yok. Yanlışlıkla işlevi var sanılmaması içi bu kolonu kaldırıyorum

Elimizde notlar içeren bir tablo bulunuyor ve her notun hangi başarı düzeyine girdiğini bu baremden faydalanarak bulmak istiyoruz. DÜŞEYARA fonksiyonunun aralık_bak özelliği tam bu iş için yapılmış gibi

düşeyara-vlookup-range_lookup-aralık-bak-3

Burada başarı düzeyi kolonuna her puanın hangi düzeye karşılık geldiğini bulmak için K sütununa formül yazacağız;

K2 hücresine yazacağımız DÜŞEYARA fonksiyonunun parametreleri;

aranan_değer        : J2  . Notlar bu kolonda

tablo_dizisi             :  A:B . Barem tablosu aynı sayfada olduğundan sayfa ismini yazmadan baremin adresini yazıyoruz

sütun_indis_sayısı : 2 . Aralığın hangi Başarı düzeyine denk düştüğü bilgisi 2. kolonda

[aralık_bak]            : DOĞRU ( TRUE veya 1). Tam eşleşme aramıyoruz.Aralık_bak özelliğini kullanmak istiyoruz

Formülümüz şöyle oldu :=DÜŞEYARA(J2;A:B;2;1)

Düşeyara aralık_bak (range_lookup) kullanımı
Formüllü hücreyi aşağı sürüklersek işlem tamam;

Düşeyara aralık_bak (range_lookup) kullanımı-2