Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar

Pencereleri görüntüleme ve kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+SEKME Sonraki programa geçer.
ALT+ÜSTKARAKTER+SEKME Önceki programa geçer.
CTRL+ESC Windows Başlat menüsünü görüntüler.
CTRL+W veya CTRL+F4 Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+F5 Seçili çalışma kitabı penceresinin boyutunu eski haline getirir.
F6 Bölünmüş (Pencere menüsü, Böl komutu) bir çalışma sayfasındaki bir sonraki bölmeye geçer.
ÜSTKARAKTER+F6 Bölünmüş bir çalışma sayfasındaki bir önceki bölmeye geçer.
CTRL+F6 Birden çok çalışma kitabı penceresi açıksa, bir sonraki çalışma kitabı penceresine geçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+F6 Önceki çalışma kitabı penceresine geçer.
CTRL+F7 Çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamıyorsa, Taşı komutunu (çalışma kitabı penceresinin Denetim menüsü) gerçekleştirir. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ESC tuşuna basın.
CTRL+F8 Çalışma kitabı penceresi ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresinin Denetim menüsü) gerçekleştirir. Pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ESC tuşuna basın.
CTRL+F9 Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.
CTRL+F10 Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını sağlar veya pencereyi eski boyutuna getirir.
PRTSCR Ekranın görüntüsünü Pano’ya kopyalar.
ALT+PRINT SCREEN Seçili pencerenin görüntüsünü Pano’ya kopyalar.
Akıllı etiketlere erişme ve kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+ÜSTKARAKTER+F10 Akıllı etiketle ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, bir sonraki akıllı etikete geçer ve ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler.
AŞAĞI OK Akıllı etiket menüsündeki bir sonraki öğeyi seçer.
YUKARI OK Akıllı etiket menüsündeki bir önceki öğeyi seçer.
ENTER Akıllı etiket menüsünden seçilen öğe ile ilgili eylemi gerçekleştirir.
ESC Akıllı etiket menüsünü veya iletisini kapatır.
Görev bölmelerine erişme ve kullanma
Basılacak Tuş İşlem
F6· Note F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, menü çubuğuna odaklanmak için ALT tuşuna ve ardından görev bölmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basmayı deneyin. Program penceresindeki bir görev bölmesinden (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) diğer bir görev bölmesine gider. (F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.)
CTRL+SEKME Bir menü veya araç çubuğu (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) etkin durumdayken, bir görev bölmesine gider. (CTRL+SEKME tuşlarına birkaç kez basmanız gerekebilir.)
SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME Bir görev bölmesi etkin durumdayken, görev bölmesindeki bir sonraki veya bir önceki seçeneği seçer
CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU Görev bölmesi menüsündeki tam komut kümesini görüntüler
AŞAĞI OK veya YUKARI OK Seçili bir alt menünün seçenekleri arasında hareket etmenizi sağlar; bir seçenek grubunun belirli seçenekleri arasında hareket etmenizi sağlar
BOŞLUK ÇUBUĞU veya ENTER Seçili menüyü açar veya seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirir
ÜSTKARAKTER+F10 Bir kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) açar; seçili galeri öğesiyle ilgili bir açılır menüyü açar
HOME veya END Bir menü veya alt menü görünür durumdayken, menü veya alt menüdeki ilk ya da son komutu seçer
PAGE UP veya PAGE DOWN Seçili galeri listesinde yukarıya veya aşağıya doğru kaydırma yapar
CTRL+HOME veya CTRL+END Seçili galeri listesinin en başına veya en sonuna gider
Menülere ve araç çubuklarına erişme ve bunları kullanma
Basılacak Tuş İşlem
F10 veya ALT Menü çubuğunu (menü çubuğu: Başlık çubuğunun altındaki, menülerin adlarını içeren yatay çubuk. Menü çubuğu yerleşik menü çubuğu veya bir özel menü çubuğu olabilir.) seçer veya açık bir menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatır.
SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME Bir araç çubuğu seçildiğinde, araç çubuğundaki bir sonraki veya bir önceki düğmeyi ya da menüyü seçer.
CTRL+SEKME veya CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME Bir araç çubuğu seçildiğinde, bir sonraki veya bir önceki araç çubuğunu seçer.
ENTER Seçili menüyü açar veya seçili düğme ya da komutla ilgili eylemi gerçekleştirir.
ÜSTKARAKTER+F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntüler.
ALT+BOŞLUK ÇUBUĞU Excel penceresinin Denetim menüsünü görüntüler.
AŞAĞI OK veya YUKARI OK Bir menü veya alt menü açık durumdayken, bir sonraki veya bir önceki komutu seçer.
SOL OK veya SAĞ OK Soldaki veya sağdaki menüyü seçer. Bir alt menü açık durumdayken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yapar.
HOME veya END Menü veya alt menüdeki ilk veya son komutu seçer.
ESC Açık bir menüyü kapatır. Bir alt menü açık durumdayken, yalnızca alt menüyü kapatır.
CTRL+AŞAĞI OK Bir menüdeki tam komut kümesini görüntüler.
CTRL+7 Standart araç çubuğunu gösterir veya gizler.
İletişim kutularını kullanma
Basılacak Tuş İşlem
SEKME Bir sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gider.
ÜSTKARAKTER+SEKME Bir önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gider.
CTRL+SEKME veya CTRL+PAGE DOWN İletişim kutusunun bir sonraki sekmesine geçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME veya CTRL+PAGE UP İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçer.
Ok tuşları Açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.
BOŞLUK ÇUBUĞU Seçili düğmeyle ilgili eylemi gerçekleştirir veya seçili onay kutusunu seçer ya da temizler.
Açılır listedeki bir seçeneğin ilk harfi Kapalıysa, listeyi açar ve listedeki bu seçeneğe gider.
ALT+ seçeneğin altı çizili harfi Bir seçeneği seçer veya bir onay kutusunu seçer ya da temizler.
ALT+AŞAĞI OK Seçili açılır listeyi açar.
ENTER İletişim kutusundaki varsayılan komut düğmesiyle ilgili eylemi gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).
ESC Komutu iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır.
İletişim kutuları içindeki düzenleme kutularını kullanma
Basılacak Tuş İşlem
HOME Girişin başlangıcına gider.
END Girişin sonuna gider.
SOL OK veya SAĞ OK Bir karakter sola veya sağa gider.
CTRL+SOL OK Bir sözcük sola gider.
CTRL+SAĞ OK Bir sözcük sağa gider.
ÜSTKARAKTER+SOL OK Soldaki bir karakteri seçer veya seçimini kaldırır.
ÜSTKARAKTER+SAĞ OK Sağdaki bir karakteri seçer veya seçimini kaldırır.
CTRL+ÜSTKARAKTER+SOL OK Soldaki bir sözcüğü seçer veya seçimini kaldırır.
CTRL+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK Sağdaki bir sözcüğü seçer veya seçimini kaldırır.
ÜSTKARAKTER+HOME Ekleme noktasından girişin başlangıcına kadar seçer.
ÜSTKARAKTER+END Ekleme noktasından girişin sonuna kadar seçer.
Aç, Farklı Kaydet ve Resim Ekle iletişim kutularını kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+1
Bir önceki klasöre gider
ALT+2 Bir Düzey Yukarı düğmesi: klasörü, açık klasörün üzerinde bir düzey yukarıya açma
ALT+3 Web’de Ara düğmesi: iletişim kutusunu kapatır ve Web arama sayfanızı (arama sayfası: Diğer Internet sitelerini veya bir intranet üzerindeki belgeleri bulup onlara gidebileceğiniz bir sayfa. Çoğu arama sayfası, konuya, anahtar sözcüğe veya kullanıcı sorgularıyla eşleştirmelere göre arama yapma gibi çeşitli arama yolları sağlar.) açar
ALT+4
Sil düğmesi: seçili klasörü veya dosyayı siler
ALT+5 Yeni Klasör Oluştur düğmesi: yeni bir klasör oluşturur
ALT+6 Görünümler düğmesi: kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapar
ALT+7 veya ALT+Ç Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü gösterir
ÜSTKARAKTER+F10 Klasör veya dosya gibi seçili bir öğenin kısayol menüsünü (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) görüntüler
SEKME İletişim kutusunun seçenekleri veya alanları arasında hareket etmenizi sağlar
F4 veya ALT+I Bak listesini açar
F5 Dosya listesini yeniler
Yardım görev bölmesini ve Yardım penceresini kullanma
-Yardım görev bölmesinde
Basılacak Tuş İşlem
F1 Yardım görev bölmesini görüntüler.
F6 Yardım görev bölmesi ve etkin uygulama arasında geçiş yapar.
SEKME Yardım görev bölmesindeki bir sonraki öğeyi seçer.
ÜSTKARAKTER+SEKME Yardım görev bölmesindeki bir önceki öğeyi seçer.
ENTER Seçili öğe ile ilgili eylemi gerçekleştirir.
AŞAĞI OK ve YUKARI OK İçindekiler tablosunda, bir sonraki ve bir önceki öğeyi seçer.
SAĞ OK ve SOL OK İçindekiler tablosunda, seçili öğeyi genişletir ve daraltır.
ALT+SOL OK Önceki görev bölmesine gider.
ALT+SAĞ OK Sonraki görev bölmesine gider.
CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU Bölme seçeneklerinin menüsünü açar.
CTRL+F1 Geçerli görev bölmesini kapatır ve yeniden açar.
SAĞ OK +/- listesini genişletir.
SOL OK +/- listesini daraltır.
-Yardım penceresinde
Basılacak Tuş İşlem
SEKME Sonraki gizli metni veya köprüyü ya da bir konunun üst kısmındaki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle‘yi seçer
ÜSTKARAKTER+SEKME Önceki gizli metni veya köprüyü ya da bir Microsoft Office Web sitesi makalesinin üst kısmındaki Tarayıcı Görünümü düğmesini seçer
ENTER Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü ile ilgili eylemi gerçekleştirir
ALT+SOL OK Önceki Yardım konusuna gider.
ALT+SAĞ OK Sonraki Yardım konusuna gider.
CTRL+P Geçerli Yardım konusunu yazdırır.
YUKARI OK ve AŞAĞI OK Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde küçük miktarlarda yukarıya ve aşağıya kaydırır.
PAGE UP VE PAGE DOWN Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde büyük miktarlarda yukarıya ve aşağıya kaydırır.
ALT+U Yardım penceresini etkin uygulamaya bağlı veya uygulamadan ayrı olarak görüntüler.
ÜSTKARAKTER+F10 Yardım penceresiyle ilgili bir komut menüsü görüntüler; odağın Yardım penceresinde olması gerekir (Yardım penceresindeki bir öğeyi tıklatın).

 

 

Kaynak: http://office.microsoft.com/