Excel Tüm Klavye Kısayolları-2: Çalışma Kitabı ve Sayfalar

Çalışma Kitabı ve Sayfalar

tr style=”height: 12.75pt;”>

Önizleme ve yazdırma

Basılacak Tuş

İşlem

CTRL+P veya CTRL+ÜSTKARAKTER+F12

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

Baskı önizleme içinde aşağıdaki tuşları kullanın (baskı önizlemeye erişmek için ALT+D tuşlarına ve ardından N tuşuna basın):

Basılacak Tuş

İşlem

Ok tuşları

Yakınlaştırılan sayfada hareket etmenizi sağlar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaştırıldığında, sayfalar halinde hareket etmenizi sağlar.

CTRL+YUKARI OK veya CTRL+SOL OK

Uzaklaştırıldığında, ilk sayfaya gider.

CTRL+AŞAĞI OK veya CTRL+SAĞ OK

Uzaklaştırıldığında, son sayfaya gider.

Çalışma sayfalarıyla çalışma

Basılacak Tuş

İşlem

ÜSTKARAKTER+F11 veya ALT+ÜSTKARAKTER+F1

Yeni bir çalışma sayfası ekler.

CTRL+PAGE DOWN

Çalışma kitabındaki bir sonraki sayfaya gider.

CTRL+PAGE UP

Çalışma kitabındaki bir önceki sayfaya gider.

ÜSTKARAKTER+CTRL+PAGE DOWN

Geçerli ve bir sonraki sayfayı seçer. Birden çok sayfanın seçimini iptal etmek için CTRL+PAGE DOWN tuşlarına basın veya farklı bir sayfa seçmek için CTRL+PAGE UP tuşlarına basın.

ÜSTKARAKTER+CTRL+PAGE UP

Geçerli ve bir önceki sayfayı seçer.

ALT+B F E

Geçerli sayfayı yeniden adlandırır (Biçim menüsü, Sayfa alt menüsü, Yeniden Adlandır komutu).

ALT+Z V

Geçerli sayfayı taşır veya kopyalar (Düzen menüsü, Sayfayı Taşı veya Kopyala komutu).

ALT+E L

Geçerli sayfayı siler (Düzen menüsü, Sayfayı Sil komutu).

Çalışma sayfaları içinde dolaşma ve kaydırma

Basılacak Tuş

İşlem

Ok tuşları

Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

SEKME

Bir hücre sağa hareket etmenizi sağlar.

ÜSTKRKT+SEKME

Bir hücre sola hareket etmenizi sağlar.

CTRL+ok tuşu

Geçerli veri alanının (veri alanı: Veri içeren ve boş hücreler veya çalışma sayfası kenarlıklarıyla çevrelenmiş hücre aralığı.) kenarına gider.

HOME

Satırın başına gider.

CTRL+HOME

Çalışma sayfasının başına gider.

CTRL+END

Sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider.

PAGE DOWN

Bir ekran aşağıya gider.

PAGE UP

Bir ekran yukarıya gider.

ALT+PAGE DOWN

Bir ekran sağa gider.

ALT+PAGE UP

Bir ekran sola gider.

F6

Bölünmüş (Pencere menüsü, Böl komutu) bir çalışma sayfasındaki bir sonraki bölmeye geçer.

ÜSTKARAKTER+F6

Bölünmüş bir çalışma sayfasındaki bir önceki bölmeye geçer.

CTRL+GERİAL

Etkin hücreyi görüntülemek üzere kaydırma yapar.

F5

Git iletişim kutusunu görüntüler.

ÜSTKARAKTER+F5

Bul iletişim kutusunu görüntüler.

ÜSTKARAKTER+F4

Son Bul eylemini yineler (Sonrakini Bul komutu ile aynıdır).

SEKME

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

Seçili bir aralık içinde hareket etme

Basılacak Tuş

İşlem

ENTER

Seçili aralık içinde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmenizi sağlar.

ÜSTKARAKTER+ENTER

Seçili aralık içinde aşağıdan yukarıya doğru hareket etmenizi sağlar.

SEKME

Seçili aralık içinde soldan sağa doğru hareket etmenizi sağlar. Tek bir sütundaki hücreler seçiliyse, aşağıya doğru hareket etmenizi sağlar.

ÜSTKARAKTER+SEKME

Seçili aralık içinde sağdan sola doğru hareket etmenizi sağlar. Tek bir sütundaki hücreler seçiliyse, yukarıya doğru hareket etmenizi sağlar.

CTRL+NOKTA

Seçili aralığın saat yönündeki bir sonraki köşesine gider.

CTRL+ALT+SAĞ OK

Bitişik olmayan seçimlerde, sağdaki bir sonraki seçime geçer.

CTRL+ALT+SOL OK

Bitişik olmayan seçimlerde, soldaki bir sonraki seçime geçer.

Son modunda dolaşma ve kaydırma

Basılacak Tuş

İşlem

END tuşu

Son modunu açar veya kapatır.

END+ok tuşu

Satır veya sütun içinde bir veri bloğu hareket etmenizi sağlar.

END+HOME

Sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider.

END+ENTER

Geçerli satırın en sağdaki boş olmayan hücresine gider. Geçiş kılavuz tuşlarını açık duruma getirirseniz, bu tuş sırası işlev görmez (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu, Geçiş sekmesi).

SCROLL LOCK açık durumdayken dolaşma ve kaydırma

Basılacak Tuş

İşlem

SCROLL LOCK

SCROLL LOCK’u açar veya kapatır.

HOME

Pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

END

Pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye gider.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir satır yukarıya veya aşağıya kaydırır.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sütun sola veya sağa kaydırır.

Kaynak: http://office.microsoft.com/

.Çalışma Kitabı ve Sayfalar

Önizleme ve yazdırma

Basılacak Tuş

İşlem

CTRL+P veya CTRL+ÜSTKARAKTER+F12

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

Baskı önizleme içinde aşağıdaki tuşları kullanın (baskı önizlemeye erişmek için ALT+D tuşlarına ve ardından N tuşuna basın):

Basılacak Tuş

İşlem

Ok tuşları

Yakınlaştırılan sayfada hareket etmenizi sağlar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaştırıldığında, sayfalar halinde hareket etmenizi sağlar.

CTRL+YUKARI OK veya CTRL+SOL OK

Uzaklaştırıldığında, ilk sayfaya gider.

CTRL+AŞAĞI OK veya CTRL+SAĞ OK

Uzaklaştırıldığında, son sayfaya gider.

Çalışma sayfalarıyla çalışma

Basılacak Tuş

İşlem

ÜSTKARAKTER+F11 veya ALT+ÜSTKARAKTER+F1

Yeni bir çalışma sayfası ekler.

CTRL+PAGE DOWN

Çalışma kitabındaki bir sonraki sayfaya gider.

CTRL+PAGE UP

Çalışma kitabındaki bir önceki sayfaya gider.

ÜSTKARAKTER+CTRL+PAGE DOWN

Geçerli ve bir sonraki sayfayı seçer. Birden çok sayfanın seçimini iptal etmek için CTRL+PAGE DOWN tuşlarına basın veya farklı bir sayfa seçmek için CTRL+PAGE UP tuşlarına basın.

ÜSTKARAKTER+CTRL+PAGE UP

Geçerli ve bir önceki sayfayı seçer.

ALT+B F E

Geçerli sayfayı yeniden adlandırır (Biçim menüsü, Sayfa alt menüsü, Yeniden Adlandır komutu).

ALT+Z V

Geçerli sayfayı taşır veya kopyalar (Düzen menüsü, Sayfayı Taşı veya Kopyala komutu).

ALT+E L

Geçerli sayfayı siler (Düzen menüsü, Sayfayı Sil komutu).

Çalışma sayfaları içinde dolaşma ve kaydırma

Basılacak Tuş

İşlem

Ok tuşları

Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

SEKME

Bir hücre sağa hareket etmenizi sağlar.

ÜSTKRKT+SEKME

Bir hücre sola hareket etmenizi sağlar.

CTRL+ok tuşu

Geçerli veri alanının (veri alanı: Veri içeren ve boş hücreler veya çalışma sayfası kenarlıklarıyla çevrelenmiş hücre aralığı.) kenarına gider.

HOME

Satırın başına gider.

CTRL+HOME

Çalışma sayfasının başına gider.

CTRL+END

Sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider.

PAGE DOWN

Bir ekran aşağıya gider.

PAGE UP

Bir ekran yukarıya gider.

ALT+PAGE DOWN

Bir ekran sağa gider.

ALT+PAGE UP

Bir ekran sola gider.

F6

Bölünmüş (Pencere menüsü, Böl komutu) bir çalışma sayfasındaki bir sonraki bölmeye geçer.

ÜSTKARAKTER+F6

Bölünmüş bir çalışma sayfasındaki bir önceki bölmeye geçer.

CTRL+GERİAL

Etkin hücreyi görüntülemek üzere kaydırma yapar.

F5

Git iletişim kutusunu görüntüler.

ÜSTKARAKTER+F5

Bul iletişim kutusunu görüntüler.

ÜSTKARAKTER+F4

Son Bul eylemini yineler (Sonrakini Bul komutu ile aynıdır).

SEKME

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

Seçili bir aralık içinde hareket etme

Basılacak Tuş

İşlem

ENTER

Seçili aralık içinde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmenizi sağlar.

ÜSTKARAKTER+ENTER

Seçili aralık içinde aşağıdan yukarıya doğru hareket etmenizi sağlar.

SEKME

Seçili aralık içinde soldan sağa doğru hareket etmenizi sağlar. Tek bir sütundaki hücreler seçiliyse, aşağıya doğru hareket etmenizi sağlar.

ÜSTKARAKTER+SEKME

Seçili aralık içinde sağdan sola doğru hareket etmenizi sağlar. Tek bir sütundaki hücreler seçiliyse, yukarıya doğru hareket etmenizi sağlar.

CTRL+NOKTA

Seçili aralığın saat yönündeki bir sonraki köşesine gider.

CTRL+ALT+SAĞ OK

Bitişik olmayan seçimlerde, sağdaki bir sonraki seçime geçer.

CTRL+ALT+SOL OK

Bitişik olmayan seçimlerde, soldaki bir sonraki seçime geçer.

Son modunda dolaşma ve kaydırma

Basılacak Tuş

İşlem

END tuşu

Son modunu açar veya kapatır.

END+ok tuşu

Satır veya sütun içinde bir veri bloğu hareket etmenizi sağlar.

END+HOME

Sayfada, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider.

END+ENTER

Geçerli satırın en sağdaki boş olmayan hücresine gider. Geçiş kılavuz tuşlarını açık duruma getirirseniz, bu tuş sırası işlev görmez (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu, Geçiş sekmesi).

SCROLL LOCK açık durumdayken dolaşma ve kaydırma

Basılacak Tuş

İşlem

SCROLL LOCK

SCROLL LOCK’u açar veya kapatır.

HOME

Pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

END

Pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye gider.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir satır yukarıya veya aşağıya kaydırır.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sütun sola veya sağa kaydırır.

Kaynak: http://office.microsoft.com/

ß—————————————————————————————-à

Kaynak: http://office.microsoft.com/tr-tr/excel-help/HP010073848.aspx