Excel Tüm Klavye Kısayolları-4: Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları

Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları

Veri girme
Basılacak Tuş İşlem
ENTER Hücre girişini tamamlar ve altındaki hücreyi seçer.
ALT+ENTER Aynı hücrede yeni bir satıra başlar.
CTRL+ENTER Seçili hücre aralığını geçerli girişle doldurur.
ÜSTKARAKTER+ENTER Hücre girişini tamamlar ve yukarıdaki bir önceki hücreyi seçer.
SEKME Hücre girişini tamamlar ve sağdaki bir sonraki hücreyi seçer.
ÜSTKARAKTER+SEKME Hücre girişini tamamlar ve soldaki bir önceki hücreyi seçer.
ESC Hücre girişini iptal eder.
Ok tuşları Bir karakter yukarı, aşağı, sola veya sağa gider.
HOME Satırın başına gider.
F4 veya CTRL+Y Son eylemi yineler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+F3 Satır ve sütun etiketlerinden adlar (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) oluşturur.
CTRL+D Aşağıya doğru doldurur.
CTRL+R Sağa doğru doldurur.
CTRL+F3 Ad tanımlar.
CTRL+ALT+K Köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) ekler.
CTRL+; (noktalı virgül) Tarihi girer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+: (noktalı virgül) Saati girer.
ALT+AŞAĞI OK Aralığın geçerli sütunundaki değerlerin açılır listesini görüntüler.
CTRL+Z Son eylemi geri alır.
Özel karakterler girme
Basılacak Tuş İşlem
ALT+0162 ¢ sent karakterini girer.
ALT+0163 £ sterlin karakterini girer.
ALT+0165 ¥ yen simgesini girer.
ALT+0128 € euro simgesini girer.
Formül girme ve hesaplama
Basılacak Tuş İşlem
= (eşittir işareti) Formül başlatır.
F2 Hücrede düzenleme kapalıyken ekleme noktasını Formül Çubuğu’na taşır.
GERİ AL Formül Çubuğu’nda, soldaki karakteri siler.
ENTER Hücredeki veya Formül Çubuğu’ndaki girişi tamamlar.
CTRL+ÜSTKARAKTER+ENTER Bir formülü dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girer.
ESC Hücredeki veya Formül Çubuğu’ndaki bir girişi iptal eder.
ÜSTKARAKTER+F3 Bir formülde, Fonksiyon Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+A Ekleme noktası bir formüldeki fonksiyon adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+A Ekleme noktası bir formüldeki fonksiyon adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.
F3 Formüle tanımlanmış ad (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) yapıştırır.
ALT+= (eşittir işareti) TOPLA fonksiyonlu bir Otomatik Toplam formülü ekler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+’ (kesme işareti) Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+’ (kesme işareti) Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+` (tek sol tırnak işareti) Hücre değerlerini ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
F9· Formülün bir bölümü seçildiğinde, seçili bölümü hesaplar. Ardından ENTER veya CTRL+ÜSTKARAKTER+ENTER (dizi formülleri için ) tuşlarına basarak seçili bölümü hesaplanan değerle değiştirebilirsiniz. Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.
ÜSTKARAKTER+F9 Etkin çalışma sayfasını hesaplar.
CTRL+ALT+F9 Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.
CTRL+ALT+ÜSTKARAKTER+F9 Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.
Veri düzenleme
Basılacak Tuş İşlem
F2 Etkin hücreyi düzenlemenizi sağlar ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır.
ALT+ENTER Aynı hücre içinde yeni bir satır başlatır.
GERİ AL Etkin hücreyi düzenlemenizi ve ardından temizlemenizi veya etkin hücrede, hücre içeriğini düzenlerken önceki karakteri silmenizi sağlar.
DELETE Ekleme noktasının solundaki karakteri veya seçimi siler.
CTRL+DELETE Metni satırın sonuna kadar siler.
F7 Yazım Kılavuzu iletişim kutusunu açar.
ÜSTKARAKTER+F2 Hücre açıklamasını düzenlemenizi sağlar.
ENTER Hücre girişini tamamlar ve alttaki bir sonraki hücreyi seçer.
CTRL+Z Son eylemi geri alır.
ESC Hücre girişini iptal eder.
CTRL+ÜSTKARAKTER+Z Akıllı Etiketleri Otomatik Düzelt görüntülendiğinde, son otomatik düzeltmeyi geri alır veya yineler.
Hücre ekleme, silme ve kopyalama
Basılacak Tuş İşlem
CTRL+C Seçili hücreleri kopyalar.
CTRL+C ve ardından tekrar CTRL+C Microsoft Office Panosu’nu görüntüler (çoklu kopyalama ve yapıştırma).
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+V Kopyalanan hücreleri yapıştırır.
DELETE Seçili hücrelerin içeriğini temizler.
CTRL+TİRE Seçili hücreleri siler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+ARTI İŞARETİ Boş hücre ekler.
GizleVeri biçimlendirme
Basılacak Tuş İşlem
ALT+” (tırnak işareti) Stil iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+~ Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+ÜSTKARAKTER+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+^ İki ondalık basamaklı Üstel sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+# Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+@ Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+! İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+K Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+T İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+A Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5 Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+9 Seçili satırları gizler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+( (açma parantezi) Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+0 (sıfır) Seçili sütunları gizler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+) (kapatma parantezi) Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Kenarlık sekmesini kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+S Üst kenarlık uygular veya kaldırır.
ALT+L Alt kenarlık ekler veya kaldırır.
ALT+O Sol kenarlık ekler veya kaldırır.
ALT+A Sağ kenarlık ekler veya kaldırır.
ALT+T Birden çok satırdaki hücreler seçilirse, yatay bölücü uygular veya kaldırır.
ALT+D Birden çok sütundaki hücreler seçilirse, dikey bölücü uygular veya kaldırır.
ALT+K Aşağı köşegen kenarlık uygular veya kaldırır.
ALT+G Yukarı köşegen kenarlık uygular veya kaldırır.
Aralıklara filtre ve anahat uygulama ve aralıkları yönetme tuşları

Kaynak: http://office.microsoft.com/

Comments are closed.