Excel Tüm Klavye Kısayolları-5: Aralıklara Filtre Ve Anahat Uygulama Ve Aralıkları Yönetme Tuşları

Aralıklara Filtre Ve Anahat Uygulama Ve Aralıkları Yönetme Tuşları

Veri formları kullanma (Veri menüsü, Form komutu)
Basılacak Tuş İşlem
AŞAĞI OK Bir sonraki kayıttaki aynı alana gider.
YUKARI OK Bir önceki kayıttaki aynı alana gider.
SEKME ve ÜSTKARAKTER+SEKME Kayıttaki her bir alana, ardından her bir komut düğmesine gider.
ENTER Bir sonraki kayıttaki ilk alana gider.
ÜSTKARAKTER+ENTER Bir önceki kayıttaki ilk alana gider.
PAGE DOWN 10 kayıt ilerideki aynı alana gider.
CTRL+PAGE DOWN Yeni, boş bir kayıt başlatır.
PAGE UP 10 kayıt gerideki aynı alana gider.
CTRL+PAGE UP İlk kayda gider.
HOME veya END Alanın başlangıcına veya sonuna gider.
ÜSTKARAKTER+END Seçimi alanın sonuna genişletir.
ÜSTKARAKTER+HOME Seçimi alanın başlangıcına genişletir.
SOL OK veya SAĞ OK Alan içinde bir karakter sola veya sağa gider.
ÜSTKARAKTER+SOL OK Alan içinde soldaki karakteri seçer.
ÜSTKARAKTER+SAĞ OK Alan içinde soldaki karakteri seçer.
Aralıklara filtre uygulama (Veri menüsü, Otomatik Filtre komutu)
Basılacak Tuş İşlem
ALT+AŞAĞI OK Açılır liste okunu içeren hücrede, geçerli sütunla ilgili Otomatik Filtre listesini görüntüler.
AŞAĞI OK Otomatik Filtre listesindeki bir sonraki öğeyi seçer.
YUKARI OK Otomatik Filtre listesindeki bir önceki öğeyi seçer.
ALT+YUKARI OK Geçerli sütunla ilgili Otomatik Filtre listesini kapatır.
HOME Otomatik Filtre listesindeki ilk öğeyi (Tümü) seçer.
END Otomatik Filtre listesindeki son öğeyi seçer.
ENTER Aralığa, Otomatik Filtre listesinden seçilen öğeye göre filtre uygular.
Verileri gösterme, gizleme ve seviyelendirme
Basılacak Tuş İşlem
ALT+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK Satırları veya sütunları gruplandırır.
ALT+ÜSTKARAKTER+SOL OK Satırların ve sütunların gruplarını çözer.
CTRL+8 Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9 Seçili satırları gizler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+) (kapatma parantezi) Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+0 (sıfır) Seçili satırları gizler.
CTRL+ÜSTKARAKTER+0 Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.

Kaynak: http://office.microsoft.com/