Excel’de yapıştırma seçenekleri

Çoğu kullanıcının el alışkanlığı olduğu üzere excelde de kopyalama genelde CTRL+C  ve  CTRL+V ( kopyala ve yapıştır) şeklinde yapılır. Zaman zaman veriyi formüllerden kurtarmak ve sair ihtiyaçlar için diğer yapıştırma seçenekleri de kullanılır. Konumuz tüm kopyalama yapıştırma seçeneklerini incelemek değil. Genel hatlarıyla konudan bahsettikten sonra hayatı kolaylaştıran bazı özelliklerine  değinizcez

Şöyle bir veri setimiz var. (Bu kısmı atlayabilirsiniz.) C kolonunda S_SAYI_ÜRET fonksiyonu ile üretilen sayılar. D kolonunda 1 ile 80  arası rastgele sayı üreten RASTGELEARADA fonksiyonu bulunuyor(rastgele plaka numarası üretiyoruz) . E kolonunda da illler-plaka tablosundan ilgili ilin ismini getiren DÜŞEYARA fonksiyonu bulunuyor

 

excel-copy-paste-1
Örnek bir excel sayfası

 

 

İşte formüllü hücrelerden biri;

excel-copy-paste-2
rastgelearada fonksiyonu bulunan bir hücrenin formülü ve değeri

Buradan bir alanı seçip sağ tıkladığımızda;

excel-copy-paste-3
Yapıştırma seçenekleri

 

Şeklinde bir görüntü görürüz. İşaretli alan yapıştırma seçeneklerini gösteriyor.

Burada her bir seçeneğin üzerine geldiğinizde bir önizleme ile bu seçeneği seçtiğinizde nasıl bir sonuç çıkacağını görürsünüz.  Hangi seçeneğin ne işe yaradığını bilmiyorsanız birkaç deneme yapın. İlk seçenek ne var ne yok her şeyi yapıştırır.Diğer yapıştırma seçenekleri veri, formül, şekillendirmeler, veri doğrulama ayarları , notlar vs gibi diğer kopyalanabilen içeriklerin çeşitli kombinasyonlarını verir. Bunların dışındaki seçenekler ilgi alanımız.

Bizim üzerinde duracağımız seçenekler ve özellikler;

 • Değer yapıştır
 • Sırayı değiştir
 • Bağlantı yapıştır

İleri bağlantı seçenekleri altındaki

 • Bağlı resim yapıştır
 • Resim yapıştır

bir sonraki yazıda ise bazı yapıştırma seçeneklerini inceleyeceğiz

 

Değer Yapıştır

Kaynak hücrelerin değerlerini taşır. Şekillendirmeler formüller, notlar, filtreler vs taşınmadan sadece hücre değeri  yapıştırılır!

 

excel-copy-paste-4
Değer yapıştır seçeneği

Sonuç:

excel-copy-paste-5
Değer olarak yapıştırmanın sonucu

Hücrelerin formüllerine baktığımızda formül olmadığını görürürüz

excel-copy-paste-6
Kopayalanmış alanın değer olarak yapıştırıldığı hücrelerden biri. Formül yok

 

Şimdi,  sadece hücre değeri  ifadesinden kastımızı açalım. Değer olarak yapıştır gösterilen değeri değil hücre değerini baz alır ! Hücrede gördüğünüz şey her zaman formatlanmış bir değerdir.

Hücre değeri ile görünen değer hücre genişliği, format ayarları gibi sebeplerle aynı olmayabilir

Mesela hücreye sığmayan ifadeler kısmen gösterilebilir

Sayıların ondalık kısımları kısmen gösterilebilir veya gösterilmeyebilir. Binlik ayraç gösterilmeyebilir

Tarih ifadesi gerçekte bir tamsayı olarak tutulur. Gösterimde ise seçili tarih formatına göre gösterilir

Aşağıdaki ekran görüntüsünde

 • D1, E1, F1 hücrelerinin fromülü ve değeri :123456789
 • D2 hücresinin formülü: =C2*5 ve değeri 10
 • D3 hücresinin formülü : =DÜŞEYARA(C3;iller!A:B;2;)  , formül hatalı değil fakat değer döndürmüyor . Gösterilen değer  #YOK
 • D4 hücresinin formülü : =DÜŞEYARA(#BAŞV!;iller!AB;2;) , formül hatalı olduğundan değer döndürmüyor. Gösterilen değer #BAŞV!
 • D5 hücresinin değeri 29440. Bu hücre tarih şeklinde formatlanmış. Bu değer gösterimde 7 Ağustos 1980 yılına tekabül ediyor. Gösterilen değer;  7 Ağu 1980
 • D6 hücresinin değeri P, Wingdings 2 yazı tipi ile formatlanmış ve koşullu biçimlendirme uygulanmış. Görünen değer Onay işaret
 • D7 hücresinin değeri Ğ, bu da gene Wingdings 2 yazı tipi ile formatlanmış ve koşullu biçimlendirme uygulanmış. Görünen değer Çarpı işareti

 

excel-copy-paste-7
Değer olarak yapıştır’ın nasıl çalıştığını anlamak için çeşitli formatlarda formül-veri içeren örnek hücreler

C1:F7 alanını seçip biraz sağ tarafa yapıştıralım

excel-copy-paste-8
Değer olarak yapıştır seçeneği

 

Sonuç

 

excel-copy-paste-9
Değer olarak yapıştır. Sonuç

D1,E1,F1 hücrelerinin değerleri aynı olduğundan sonuç aynı

D2 hücresi formül içeriyordu. Yeni hücrenin formülü yok

D3 hücresinde formül sonuç döndürmüyordu vardı. Yapıştırıldığı hücrede formlü yok. Değer de görünen değer de aynı ve #YOK

D4 hücresinde de formül hatası vardı. Yapıştırıldığı hücrede formül yok metin olarak bir değer var: #BAŞV!

 

D5 hücresinde 7 Ağustos 1980 görüyordyk. Yapıştırıldığı hücrede ise 29440 sayısını göüyoruz. Çünkü taşındığı hücre tarih olarka formatlı değil. Bu hücreyi tarih olarak formatlarsak gene 7 Ağustos 1980 tarihini göreceğiz

 

D6 hücresinin yapıştırıldığı hücrede P değerini görüyoruz. D6 da da zaten P vardı ama bu hücre Windings 2 ile fromatlı iken hedef hücre klasik Calibri fontu ile formatlı. Ayrıca koşullu biçimlendirme taşınmamış olduğundan hedef hücre yeşik renkli değil

 

D7 hücresi de D6 gibi. Tek farkı P yerine Ğ olması

 

excel-copy-paste-10
Değer olarak yapıştır neyi nasıl yapıştırıyor ..

 

Sırayı Değiştir

Sırayı değiştir ( transpoze) seçeneği basitçe satırları sütun ,sütunları satırlar yapar. Kalsik yapıştırmadaki gibi hücre şekillendirmesi,formüller vs alınır

excel-copy-paste-11
Sırayı değiştir. (Transpose)

 

B2:C6 seçilip H2 hücresine yapıştırıldı. Sonuç;

excel-copy-paste-12
Sırayı değiştir seçeneği ile yapıştırılmış alan

 

Bağlantı Yapıştır

Bağlantı yapıştır seçeneği kaynak hücrenin adresini yapıştırır, şekillendirme,format vs taşımaz!

excel-copy-paste-13
Bağlantı yapıştır

Hedef hücrenin formülüne baktığınızda kaynak hücrenin adresi görünür. Örnekte hedef hücre H2 ve kaynak hücre B2. Formülde B2 görünüyor. Kaynak hücrenin değeri değiştiğinde hedefin değeri de doğal olarak değişir. Kopyalanan hücrede formül olup olmaması bir şey değiştirmez. Hedef hücre kaynağın değerini gösterir

 

excel-copy-paste-14
Bağlantı yapıştır seçeneği ile yapıştırılmış alan

 

excel-copy-paste-15
Bağlantı olarak yapıştırılmış bir hücrenin fomülü. Kaynak hücrenin adresi bulunuyor

 

Bağlı resim yapıştır

Kopyalanan alanın kamera görüntüsünü yapıştırır. Görüntü, kaynak hücreler ile ilişkilidir ve kaynak hücrelerin değeri veya formatı değiştiğinde etkisini burada da aynen görürsünüz. Diğer yapıştırma seçeneklerindekinden farklı olarak görüntü, bulunduğu hücre ile ilişkili değildir. İmajı başka yere sürükleyebilirsiniz veya konum itibariyle bulunduğu hücrenin değerini değiştirebilirsiniz ( üstüste metinler görmeye ihtiyacınız olan bir durum düşünemiyorum ama gene de isterseniz, bu hücreler imajın altında kaldığı için ok tuşları ile ulaşabilirsiniz) .

excel-copy-paste-16
Bağlı resim yapıştır seçeneği

 

excel-copy-paste-17
Bağlı resim olarak yapıştırılmış alan

Örnek olarak kaynak hücreler üzerinde bazı değişiklikler yapıyorum. Hücrenin metnini ve ark plan rengini değiştirip bir açıklama ekliyorum. Görüntü aynen yapıştırdığım yerde de görünüyor. Burada yaptığım işlemler başka hücrelere taşınmıyor, sadece kamera görüntüsü aktarılıyor.

 

 

excel-copy-paste-18
Kaynak alan değiştirildiğinde yapıştırılmış alan da görüntü olarak değişir

Resim araçları kullanılarak obje üzerinde değişiklikler de yapıalbilir veya çeşitli efektler uygulanabilir

il-ilst.xlsx - Excel- 2.1.2016 , 08_23_56
Bağlı resim olarak yapıştırılmış alan üzerinde resim efektleri

 

Resim yapıştır

Kopyalanan alanın görüntüsünü yapıştırır. Bağlı resimden farklı olrak kaynak ile bağ yoktur. İlgili hücrelerin ekran görüntüsünü hücreye yapıştırmaktan hiç bir farkı yoktur

excel-copy-paste-20
Resim yapıştır seçeneği

Örnek:

excel-copy-paste-21
resim yapıştır seçeneği ile yapıştırılmış alan. Doğrudan ekran görüntüsü yapıştırır.

 

Görüşmek üzere

Comments are closed.