Hücre değeri hakkında: reel sayı ? rasyonel sayı? metin?

Excel’in boş hücreyi yerine göre sıfır olarak algıladığını biliyorsunuz. VBA kullanarak hücre değeri sorgulanırken her seferinde boş ( bunun da türleri var) hücreler için ekstra efor sarfetmemek için  hücre değerinin sayı mı, string mi, sıfır dışında sayı mı olduğuna karar vermemize yarayacak basit fonksiyonlar