DÜŞEYARA işlevi ile baremden veri çekme – aralık_bak opsiyonu örnek-

DÜŞEYARA işlevinin aralık_bak (range_lookup) özelliği  neredeyse hiç kullanılmaz. Bu parametre genelde YANLIŞ ( FALSE veya 0) seçilir.

Bu parametre YANLIŞ (FALSE veya 0) seçildiğinde arama yapılan veri setinde birebir eşleşme arar. DOĞRU (TRUE veya 1) seçildiğinde ise yaklaşık bir eşleşme arar.

Peki bu yaklaşık eşleşmeden kasıt nedir?

Öncelikle arama yapılacak veri setinin sıralanmış olması gerektiğini belirtelim.

Yaklaşık eşleşme özelliği kullanıldığında , aralık_bak parametresi DOĞRU (TRUE veya 1) seçildiğinde, DÜŞEYARA fonksiyonu aranan değeri veri setinde yukarıdan aşağıya doğru aramaya başlar. Eğer tam değeri bulamazsa alfabetik olrak ya da nümerik olarak arasında bulunduğu iki değerden küçük olanı seçer.

Bu tam da bir barem olarak kullanılacak bir özelliktir.

Şöyle bir barem örneği inceleyelim;

düşeyara aralık_bak özelliği için örnek barem tablosu

Continue reading “DÜŞEYARA işlevi ile baremden veri çekme – aralık_bak opsiyonu örnek-“

DÜŞEYARA ( VLOOKUP ) işlevi

Düşeyara işlevi muhtemelen excel in en sevilen fonksiyonlarından biri.
Düşeyara fonksiyonu bir değeri, bir veri setinin ilk kolonunda arayıp başka bir kolonun değerini döndürür. Elimizde bir değer var ve o değere ait diğer bilgiler başka bir tabloda ise kullanılır.

Düşeyara nın sözdizimi şöyledir :

=DÜŞEYARA(aranan_değer;tablo_dizisi;sütun_indis_sayısı;[aralık_bak])

ingilizce excelde;

=VLOOKUP(value_search,table_array,no_index_col,range_lookup))

 

Burada ;

  • aranan_değer          : Tabloda arayıp diğer bilgilerini getirmek istediğimiz değer.
  • tablo_dizisi                : Arama yapacağımız ve bilgi çekeceğimiz tablo. İlk sütun arama yapacağımız sütun olmalı. Ayrıca veri çekeceğimiz sütun da bu aralıkta olmalı
  • sütun_indis_sayısı   : Getirmek istediğimiz verinin tablo_dizisi olarak seçtiğimiz alandaki sütun numarası.
  • [aralık_bak]               : DOĞRU ( TRUE veya 1) seçilirse aranan değer tablo dizisindeki  iki kayıt arasında ise ilk kaydın karşısındaki değeri getirir. Barem tablosundan veri getirmek için kullanılabilir .YANLIŞ (FALSE veya 0)  seçilirse alan aralıkta bulunma değil birebir eşleşme bekleniyordur.  Bu opsiyonun  DOĞRU ( TRUE veya 1) şeklinde kullanımı yok gibidir. Genelde bu kulanım yanlış anlaşılmaktadır

Continue reading “DÜŞEYARA ( VLOOKUP ) işlevi”