Excel 2003’den Excel 2007’ ye Sınırlar

Excel 2003’den Excel 2007’ ye Sınırlar

Excel 2003’te kullanıcılar zaman zaman birtakım teknik sınırlardan sıkıntı çekerler. Zannımca en fazla çarpılan sınır Excel 2003 ün sayfalarının sadece 255 sütundan oluşmasıdır. Bunun yanında  65536 satır sayısı çoğu amaç için yeterli olmakla birlikte bazen yetersiz kalabilmekte. Ayrıca şekillendirmede seçilebilen renk adedi (VBA tarafında sınır yok) , hücre içi karakter adedi , kullanılan şekillendirme adedi, sıralamada kullanılabilen ölçüt adedi, süzmede kullanılabilen ölçüt adedi, her hücre için koşullu şekillendirme adedi gibi sınırlar zaman zaman karşımıza çıkar. Bunların bir kısmı alternatif çözümlerle görmezden gelinebilir, fakat bazılarını aşmak olanaksızdır. Excel 2007’de sözünü ettiğimiz sınırlar ya tamamen kaldırılmıştır ya da oldukça genişletilmiştir.

Belli başlı sınır değişiklikleri şöyledir:

Maksimum sütun sayısı

Excel 2003’de : 256  (2^8)
Excel 2007’de : 16k  (2^14)

Maksimum satır sayısı

Excel 2003’de : 64k  (2^16)
Excel 2007’de : 1M  (2^20)
Continue reading “Excel 2003’den Excel 2007’ ye Sınırlar”