Excel Tüm Klavye Kısayolları-5: Aralıklara Filtre Ve Anahat Uygulama Ve Aralıkları Yönetme Tuşları

Aralıklara Filtre Ve Anahat Uygulama Ve Aralıkları Yönetme Tuşları

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-5: Aralıklara Filtre Ve Anahat Uygulama Ve Aralıkları Yönetme Tuşları”

Veri formları kullanma (Veri menüsü, Form komutu)
Basılacak Tuş İşlem
AŞAĞI OK Bir sonraki kayıttaki aynı alana gider.
YUKARI OK Bir önceki kayıttaki aynı alana gider.

Excel Tüm Klavye Kısayolları-4: Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları

Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-4: Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları”

Veri girme
Basılacak Tuş İşlem
ENTER Hücre girişini tamamlar ve altındaki hücreyi seçer.
ALT+ENTER Aynı hücrede yeni bir satıra başlar.

Excel Tüm Klavye Kısayolları-2: Çalışma Kitabı ve Sayfalar

Çalışma Kitabı ve Sayfalar

tr style=”height: 12.75pt;”>

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-2: Çalışma Kitabı ve Sayfalar”

Önizleme ve yazdırma

Basılacak Tuş

İşlem

CTRL+P veya CTRL+ÜSTKARAKTER+F12

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

Baskı önizleme içinde aşağıdaki tuşları kullanın (baskı önizlemeye erişmek için ALT+D tuşlarına ve ardından N tuşuna basın):

Basılacak Tuş

İşlem

Ok tuşları

Yakınlaştırılan sayfada hareket etmenizi sağlar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaştırıldığında, sayfalar halinde hareket etmenizi sağlar.

Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar”

Pencereleri görüntüleme ve kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+SEKME Sonraki programa geçer.
ALT+ÜSTKARAKTER+SEKME Önceki programa geçer.
CTRL+ESC Windows Başlat menüsünü görüntüler.
CTRL+W veya CTRL+F4 Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+F5 Seçili çalışma kitabı penceresinin boyutunu eski haline getirir.