Excel Tüm Klavye Kısayolları-4: Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları

Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-4: Veri Girme, Düzenleme, Biçimlendirme Ve Hesaplama Tuşları”

Veri girme
Basılacak Tuş İşlem
ENTER Hücre girişini tamamlar ve altındaki hücreyi seçer.
ALT+ENTER Aynı hücrede yeni bir satıra başlar.

Excel Tüm Klavye Kısayolları-2: Çalışma Kitabı ve Sayfalar

Çalışma Kitabı ve Sayfalar

tr style=”height: 12.75pt;”>

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-2: Çalışma Kitabı ve Sayfalar”

Önizleme ve yazdırma

Basılacak Tuş

İşlem

CTRL+P veya CTRL+ÜSTKARAKTER+F12

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

Baskı önizleme içinde aşağıdaki tuşları kullanın (baskı önizlemeye erişmek için ALT+D tuşlarına ve ardından N tuşuna basın):

Basılacak Tuş

İşlem

Ok tuşları

Yakınlaştırılan sayfada hareket etmenizi sağlar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaştırıldığında, sayfalar halinde hareket etmenizi sağlar.

Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar”

Pencereleri görüntüleme ve kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+SEKME Sonraki programa geçer.
ALT+ÜSTKARAKTER+SEKME Önceki programa geçer.
CTRL+ESC Windows Başlat menüsünü görüntüler.
CTRL+W veya CTRL+F4 Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+F5 Seçili çalışma kitabı penceresinin boyutunu eski haline getirir.