DÜŞEYARA işlevi ile baremden veri çekme – aralık_bak opsiyonu örnek-

DÜŞEYARA işlevinin aralık_bak (range_lookup) özelliği  neredeyse hiç kullanılmaz. Bu parametre genelde YANLIŞ ( FALSE veya 0) seçilir.

Bu parametre YANLIŞ (FALSE veya 0) seçildiğinde arama yapılan veri setinde birebir eşleşme arar. DOĞRU (TRUE veya 1) seçildiğinde ise yaklaşık bir eşleşme arar.

Peki bu yaklaşık eşleşmeden kasıt nedir?

Öncelikle arama yapılacak veri setinin sıralanmış olması gerektiğini belirtelim.

Yaklaşık eşleşme özelliği kullanıldığında , aralık_bak parametresi DOĞRU (TRUE veya 1) seçildiğinde, DÜŞEYARA fonksiyonu aranan değeri veri setinde yukarıdan aşağıya doğru aramaya başlar. Eğer tam değeri bulamazsa alfabetik olrak ya da nümerik olarak arasında bulunduğu iki değerden küçük olanı seçer.

Bu tam da bir barem olarak kullanılacak bir özelliktir.

Şöyle bir barem örneği inceleyelim;

düşeyara aralık_bak özelliği için örnek barem tablosu

Continue reading “DÜŞEYARA işlevi ile baremden veri çekme – aralık_bak opsiyonu örnek-“