Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar

Continue reading “Excel Tüm Klavye Kısayolları-1:Office Arabirimi ile İlgili Tuşlar”

Pencereleri görüntüleme ve kullanma
Basılacak Tuş İşlem
ALT+SEKME Sonraki programa geçer.
ALT+ÜSTKARAKTER+SEKME Önceki programa geçer.
CTRL+ESC Windows Başlat menüsünü görüntüler.
CTRL+W veya CTRL+F4 Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+F5 Seçili çalışma kitabı penceresinin boyutunu eski haline getirir.