Hücre değeri rasyonel sayı mı, reel sayı mı, metin mi ..?

VBA kullanarak excel çalışma kitabı üzerindeki değerlerle bolca hesap yapıyorsanız boş hücrelerden ve metin olarak saklanan sayılardan sıkıntı duymuşsunuzdur. Hata yapmamayı garanti ederek hücre değerleri ile işlem yapmak zordur. Aşağıda, dikkatine güvenmeyenler için hesaplamalarda kısaltma sağlayan üç fonksiyon var.

Bu fonksiyonlar boş hücreleri sayı olarak kabul etmez, fakat metin olarak saklanmış olsa bile işlem yapılabilecek her değeri sayı olarak alırlar

 

 

 

 

 

Metni diziye dönüştürme: Split fonksiyonu yerine

Split fonksiyonu verilen bir stringi, verilen bir karakterlerin bulunduğu noktalardan böler ve geriye bir dizi döndürür.
Dizi 0. elemandan başlar. Bunun yerine sırf iş olsun diye diziyi 1. eleman ilk eleman olmak üzere yaratan bir sınıf (class) yazalım. Sonra da kullanalım. Bir dahaki yazıda aynı şeyin sınıf yazmadan, sadece bir fonksiyon ile yapılabileceğini göstereceğim

Sınıf:

 

Ve nasıl kullanılacağı;
(Sınıfın ismi DiziParametre)

Hücre değeri hakkında: reel sayı ? rasyonel sayı? metin?

Excel’in boş hücreyi yerine göre sıfır olarak algıladığını biliyorsunuz. VBA kullanarak hücre değeri sorgulanırken her seferinde boş ( bunun da türleri var) hücreler için ekstra efor sarfetmemek için  hücre değerinin sayı mı, string mi, sıfır dışında sayı mı olduğuna karar vermemize yarayacak basit fonksiyonlar