Excel Tüm Klavye Kısayolları-3: Veri ve Hücre Seçme

Veri ve Hücre Seçme

Hücre, satır, sütun ve nesne seçme
Basılacak Tuş İşlem
CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU Tüm sütunu seçer.
ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU Tüm satırı seçer.
CTRL+B Tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.
ÜSTKARAKTER+GERİ AL Birden çok hücre seçildiğinde, yalnızca etkin hücreyi seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU Tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfası veri içeriyorsa, CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU tuşlarına ikinci kez basıldığında, çalışma sayfasının tamamı seçilir. Bir nesne seçiliyse, CTRL+ÜSTKARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.
CTRL+6 Nesneleri gizleme, görüntüleme, nesneler için yer tutucuları görüntüleme arasında geçiş yapar.
Belirli özelliklere sahip hücreleri seçme
Basılacak Tuş İşlem
CTRL+* (yıldız) Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı). Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.
CTRL+/ Etkin hücreyi içeren diziyi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+O (O harfi) Açıklama içeren tüm hücreleri seçer.
CTRL+ Seçili bir satırda, etkin hücredeki değerle eşleşmeyen hücreleri seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+| Seçili bir sütunda, etkin hücredeki değerle eşleşmeyen hücreleri seçer.
CTRL+[ (açma parantezi) Seçimdeki formüller tarafından doğrudan başvurulan tüm hücreleri seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+{ (açma kaşlı ayracı) Seçimdeki formüller tarafından doğrudan veya dolaylı olarak başvurulan tüm hücreleri seçer.
CTRL+] (kapatma parantezi) Etkin hücreye doğrudan başvuran formüller içeren hücreleri seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+} (kapatma kaşlı ayracı) Etkin hücreye doğrudan veya dolaylı olarak başvuran formüller içeren hücreleri seçer.
ALT+; (noktalı virgül) Geçerli seçimdeki görünür hücreleri seçer.
Seçimi genişletme
Basılacak Tuş İşlem
F8 Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda SEÇ görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.
ÜSTKARAKTER+F8 Seçime başka bir hücre aralığı ekler; veya ok tuşlarını kullanarak eklemek istediğiniz aralığın başına gidebilir ve ardından F8 tuşuna ve ok tuşlarına basarak bir sonraki aralığı seçebilirsiniz.
ÜSTKARAKTER+ok tuşu Seçimi bir hücre genişletir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+ok tuşu Seçimi, etkin hücreyle aynı sütundaki veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir.
ÜSTKARAKTER+HOME Seçimi satırın başına genişletir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+HOME Seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+END Seçimi, çalışma sayfasındaki son kullanılan hücreye (sağ alt köşe) genişletir.
ÜSTKARAKTER+PAGE DOWN Seçimi aşağıya doğru bir ekran genişletir.
ÜSTKARAKTER+PAGE UP Seçimi yukarıya doğru bir ekran genişletir.
END+ÜSTKARAKTER+ok tuşu Seçimi, etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir.
END+ÜSTKARAKTER+HOME Seçimi, sayfadaki son kullanılan hücreye (sağ alt köşe) genişletir.
END+ÜSTKARAKTER+ENTER Seçimi, geçerli satırdaki son hücreye genişletir. Geçiş kılavuz tuşlarını açık duruma getirirseniz, bu tuş sırası işlev görmez (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu, Geçiş sekmesi).
SCROLL LOCK+ÜSTKARAKTER+HOME Seçimi, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye genişletir.
SCROLL LOCK+ÜSTKARAKTER+END Seçimi, pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye genişletir.

Kaynak: http://office.microsoft.com/

Comments are closed.